Morbus Addison.

Författaren Maria Hamberg, 63, som drabbades av Addisons sjukdom till följd av en tumör i hypofysen.
Idag måste hon hushålla oerhört med krafterna för att inte drabbas av kortisolsvikt,
ett tillstånd som kan vara dödligt.

mer av mina projekt